Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Vēlot viens otram laimi Jaunajā gadā, iesākām tematu” Laika ritējums”. Kopīgi saplānojām, par ko šajā tematā gribētu iemācīties. Ar aizrautību tapa mākslas darbs “Mans spožais Jaunais gads”. Tematā šonedēļ atkārtojām, mācījāmies mēnešu nosaukumus, gadalaikus, diennakts daļas, izspēlējot rotaļās, dziedot dziesmas latviešu un angļu valodā, lasot, rakstot nosaukumus, sakārtojot tos pareizā secībā, radot mākslas darbus. Kopīgi esam pagatavojuši šī gada kalendāru.  Matemātikā, izmantojot montesori materiālu, pētījām, kā riņķi dalīt daļās un kā tās nosaukt. Tapa grāmata” Daļas”. Nākošajā nedēļā turpināsim iesākto, vairāk pievēršot uzmanību pulkstenim, tā “lasīšanai”, dienas režīma nozīmei mūsu dzīvē. Mīļš paldies par Jūsu atsaucību mūsu Ziemassvētku koncerta sagatavošanā un mīļajām dāvaniņām!
            Lai Jaunais gads mums visiem priecīgs, veselīgs un kā Jūsu bērni saka: “Bagāts ar zināšanām”!
                                Jūsu skolotājas Inita un Jana