Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Visas nedēļas garumā 1. un 2. klases vecāki, bērni un klašu skolotāji tiekas uz individuālām pārrunām. Savukārt 3. – 5. klašu skolēnu vecāki, aicināti uz vecāku pēcpusdienu 29. janvāri no pulksten 14.00 -18.00.  Pārrunu mērķis ir satikties un izvērtēt katra skolēna individuālos sasniegumus un izvirzīt jaunus mērķus.