Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Šonedēļ bērni turpināja darboties temata ietvaros «Laika ritējums». Rīta apļos mācījās pirkstiņu rotaļu «tik-tak pulkstentiņš». Valodas jomā vingrinājās atrast sava vārda kartīti, izlikt no stikla akmentiņiem sava vārda pirmo burtu (visus burtus). Iepazina un darbojās ar Montessori kartīšu materiālu «gads – gadalaiki». Matemātikas jomā darbojās ar materiāliem «vārpstiņas», «šķirošanas materiāls», kā arī aplicējot parādīja savas zināšanas par cipariem un to atbilstošu priekšmetu skaitu. Mākslas jomā no plastilīna veidoja debess ķermeņu modeļus  (Saule, Zeme, Mēness). Bērni mācījās arī jaunu dziesmu un rotaļu «Gulēja saulīte ābeļu dārzā».

Liels prieks par to, ka bērniem šī mēneša temats ir ļoti aktuāls un interesants, rīta apļos un dienas aktivitātēs viņi aktīvi dalās ar jau apgūtajām zināšanām un pieredzi temata ietvaros.

Mīļie vecāki, atkārtoti aicinu pārliecināties par iemaksātu naudu bērnu pasākumiem iestādes kancelejā, jo februārī ir gaidāmi 3 pasākumi.

Jaukas brīvdienas vēlot,

Nadīna un Marta.