Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Ir veiksmīgi aizritējusi vēl viena janvāra nedēļa tematā “Laika ritējums”. Šajā nedēļā mēs izpētījām un izzinājām diennakts daļas. Pārrunājām par savu dienas ritmu. Cikos ceļos? Cikos eju gulēt?
Ar dažādiem materiāliem atveidojām diennakts daļas, gan zīmējot ar zīmuļiem, krītiņiem, gan klājot fonu ar ūdenskrāsām, gan aplicējot.
Apskatoties dažādas „Diennakts”  gleznu reprodukcijas katrs izvēlējās , kuru no diennakts daļām gleznot.
 Iepazinām pulksteni, tā sastāvdaļām. Mācījāmies noteikt pulkstenim pilnas stundas.  Izspēlējām dažādas kustību rotaļas- ”Diena un nakts”, „Gulēja saulīte”, „Pulkstens ir …”
Pēc lielas bērnu intereses un iniciatīvas, nākamajā nedēļā noslēgsim tematu „Laika ritējums”, gūstot nelielu ieskatu par kosmosu, planētām, visumu.  Aicinām labākai tēmas apguvei nest dažādus materiālus (grāmatas, uzlīmes, enciklopēdijas, attēlus, plakātus  u.c. ).  
 Jaukas un ģimeniskas brīvdienas!
Skolotājas Zanda un Edīte