Privātā pirmsskola "Punktiņš"
Pirmsskola
Šajā mācību gadā Punktiņos esam sākuši izmantot Montessori metodes.

Mācību gadu sākām ar praktiskās dzīves iemaņu apguvi, darbs ir tas, kas līdzsvaro bērnu. Visi praktiskās dzīves vingrinājumi bērnam attīsta koordināciju, koncentrēšanos un patstāvību. Bērns apgūst jaunus vārdus -  materiālu nosaukumus, iepazīst priekšmetu īpašības.

Montessori  pedagoģijas panākumu "atslēgas":

- Īpašs,  zinātniskos principos pamatots - izstrādāts mācību didaktiskais materiāls. Katram mācību attīstošajam komplektam ir savs pielietojums, katra lieta atbilst savai funkcijai pēc lieluma, formas un krāsas.
- Sagatavota vide, kas aicina bērnu darboties.
- Apmācīts pedagogs - cilvēks, kurš pārzina Montessori materiālu ar kuru bērns strādās.  Pedagogs ir tikai palīgs bērnam, nenorāda uz bērna kļūdām, tās bērns atklās pats.

M. Montessori savu pedagoģiju izveidoja balstoties uz konkrētiem novērojumiem - ilgstoši pētīja  bērnu darbošanos, jo bērns pats parāda, kas viņa attīstībā šai brīdī nepieciešams, kas viņu interesē. Pieaugušais tajā brīdi piedāvā atbilstošu materiālu, ar kuru bērns iemācās strādāt un tam ir grūtības pakāpes augošā secībā.
Pirmsskolā šī metode ir vislabākā, jo bērns mācās no konkrētā uz abstrakto. Mācās praktiski darbojoties. Visi materiāli veicina rokas attīstību, koordināciju. Tas ir pamats smadzeņu attīstībai.
Smadzenes tiek pētītas tikai mūsdienās, pētījumi apstiprina to, ko Montessori  atklāja jau toreiz.  Smadzenes 90 % fiziski aug līdz 6 gadu vecumam.

Montessori materiāli aicina bērnu darboties- tie ir kvalitatīvi, estētiski un no dabīgiem materiāliem.
Ja viss ir pareizi, bērnam pirmsskolā jābūt apmierinātam.
Bērnam ir neiespējami dzīvot harmonijā, ja trūkst kārtības. Ja viss bērna apkārtnē ir paredzams, tad ārējā kārtība veido iekšējo kārtību.
Mūsdienās bērni aug informācijas pārpilnības apstākļos, tas neveicina harmonisku attīstību un  pamatzināšanu apguvi.
Kritēriji praktiskās dzīves materiāliem:

- Realitātei atbilstošs materiāls ( īsti virtuves piederumi- rīves, mizojamie naži,dēlīši, trauki, suluspiedes, īsti telpas uzkolpšanas piederumi- slotiņas, spaiņi, grīdaslupatas...)
- Proporcionāls bērna augumam.
- Materiāls - kā kultūras spogulis. Tas vienmēr ir darba kārtībā, tīrs un glīts.

Pirmsskola    l    Sākumskola    l   Valmieras filiāle  l    Mūsu foto  l    Kontakti