Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Pirmsskola

Punktiņa pirmsskola no 1,5 līdz 7 gadu vecuam
Pirmsskolas grupiņas

Mācās, praktiski darbojoties

Visos krāsainojos “Punktiņos” tiek izmantotas Montesori pedagoģijas metodes.

Bērni darbojas ar īpašu,  zinātniskajos principos pamatotu un izstrādātu didaktisko materiālu. Katram attīstošajam komplektam ir savs pielietojums, katra lieta atbilst savai funkcijai pēc lieluma, formas un krāsas.

Speciāli sagatavotā vide aicina bērnu darboties apmācīta pedagoga vadībā.  Skolotājs ir tikai palīgs bērnam, viņš nenorāda uz bērna kļūdām, tās bērns atklāj pats.

Pirmsskolā šī metode ir vispiemērotkā, jo bērns mācās no konkrētā uz abstrakto. Mācās, praktiski darbojoties. Visi materiāli veicina rokas attīstību, koordināciju, un tas savukārt ir pamats smadzeņu attīstībai.

Pirmsskolas grupas!

Baltie Punktiņi

Dzeltenie Punktiņi

Rozā Punktiņi

Sarkanie Punktiņi

Oranžie Punktiņi

Zilie Punktiņi

Zaļie Punktiņi

Violetie Punktiņi

Pedagogi

Piem: Pirmskolā mums ir tik un tik skolotāju. Pedagogus izvēlamies darbam pēc tādiem un tādiem principiem. Skolotājas ir jaukas un iejūtīgas.

Vairāk par pedagogiem skatiet sadaļā Komanda.

Dokumenti

Punktiņš ir akreditēta vispārējās izglītības iestāde, akreditācija spēkā līdz…. 

Kopīgie dokumenti 

Pirmsskolas dokumenti

Uzņemšana

Ja ir brīvas vietas, pirmsskolā un skolā var pieteikties, vecākiem/aizbildņiem aizpildot sadaļā Kontakti norādīto fomu, rakstot e-pastu vai zvanot pa tālruni. Uz tikšanos ierodas vecāki/aizildņi kopā ar bērnu.

Ēdināšana

Bērniem skolā uz vietas tiek gatavotas veselīgas, garšīgas un spēcinošas maltītes. Produkti tiek iepirkti no vietējiem ražotājiem, piemēram, dārzeņus un kartupeļus iegādājamies saimniecībā tādā un tādā. Piena produktus pērkam no piena pārstrādes uzņēmuma tāda un tāda. Gaļu iepērakm no tāda ražotāja. Maltītes dažādojam, iltermiņā ņemot vērā bērnu vēlmes. 

 

Ēdienkarte 

 

Sadarbība ar vecākiem

Skola strādā roku rokā ar vecākiem, jo tikai tad, ja ir kvalitatīva trīspusēja sadarbība – vecāks-pedagogs-bērns -, tiek sasniegti visaugstākie rezultāti bērna izaugsmē. Saņemot atgriezenisko saiti, aug arī skolotāji un skola kopumā. Vecāku ieguldījums, piemēram, ir tādas un tādas aktivitātes.