Privātā pirmsskola "Punktiņš"
Šonedēļ bērni tēmas "Profesijas" ietvaros, prezentēja savu vecāku profesijas. Paldies vecākiem, kas bija sagatavojušies.  Mēs cītīgi gatavojamies noslēguma koncertam. Bērni gatavoja māmiņām apsveikumus. Baudījām saulaino laiku.

Pirmdien plkst. 16:30 būs mūsu noslēguma koncerts.
Otrdien mēs iesim ekskursijā pie Olivijas mammas ciemos- uz frizētavu.
Trešdien pie mums ciemos nāks pārstāvji no Valsts policijas un prezentēs savu profesiju. Ja ir iespēja, aicinu atnest ziedus, kā pateicību par prezentāciju.
Ceturtdien mēs iesim ciemos uz skoliņas ēdnīcu, kur iepazīsimies ar pavāra profesiju.
Piektdien mēs iesim ciemos pie mūsu grāmatvedes un  lietvedes.

Saulainas brīvdienas!
Linda un Ilze


Pirmsskola    l    Sākumskola    l   Valmieras filiāle  l    Mūsu foto  l    Kontakti

Sarkanie Punktiņi 3-3,5 gadi