Privātā pirmsskola "Punktiņš"
Zaļo Punktiņu ziņas
.

Pirmsskola    l    Sākumskola    l   Valmieras filiāle  l    Mūsu foto  l    Kontakti

Šajā nedēļā turpinājām iepazīt veselīgu dzīvesveidu. Aplicējām vairākus darbiņus. Spiedām augļu sulu. Braucām ekskursijā uz "Caunītēm", kur cepām un ēdām saldskābmaizi, gājām rotaļās, dziedājām dziesmas, meistarojām putnu maskas, jauki pavadījām laiku.

Nākamajā nedēļā iesāksim jaunu tēmu "Ūdens mums visapkārt". Runāsim par dažādām ūdenstilpnēm, to iemītniekiem, par ūdens nozīmi augu dzīvē. Lasīsim pasaku par vardi, kas gribēja lidot. Veidosim pasaku grāmatu par: "Vārnu un vēzi". Iestudēsim nelielu lugu: "Kas teica ņau ".

Marts ir grāmatu mēnesis, līdz ar to, lūdzu visa mēneša garumā tētus, mammas, opjus, omes un vecākos brāļus, māsas nākt un lasīt sevis izvēlēto grāmatu mūsu grupiņā.
Aicinu katru ģimeni kopā ar bērnu pagatavot grāmatu par savu mīļāko tēmu. Paštaisīto grāmatu bērns prezentēs rīta aplī.

Mēneša beigās vai nākamā mēneša sākumā notiks ''Daiļrunātāju konkurss'', kurā bērni varēs uzstāties ar sev mīļu dzejoli vai pasaku, aicinu būt atsaucīgiem!

Ar cieņu, Marika