Privātā pirmsskola "Punktiņš"
Violeto Punktiņu ziņas

   
Pirmsskola    l    Sākumskola    l   Valmieras filiāle  l    Mūsu foto  l    Kontakti

Tēmas "Veselīgs dzīves veids" katrs rīts iesākās ar rīta vingrošanu, kuru vadīja kāds no draugiem. Pārrunājām arī katrā dienā paveikto savas veselības nostiprināšanai. Esam iepazinušies ar veselīgās uztura piramīdas pamatprincipiem. Kopīgi gatavojām grāmatu" Labas uzvedības ABC", kuru prezentējām tēmas noslēguma pasākumā.

Vārdos neizsakāms paldies Ernesta māmiņai, kura papildināja un nostiprināja zināšanas par zobiem, to kopšanu. No sirds pateicamies arī Zigfrīda māmiņai, skoliņas saimniekam Andrim un skolotājai Egitai, kas palīdzēja piepildīt vēlmes 8.marta pārsteigumiem!!! Paldies visiem vecākiem par atbalstu visās mūsu dažkārt spontānajās, dažkārt mazliet "trakajās" idejās!

Nākošā tēma" Ūdens mums visapkārt". Nesam grāmatas un lietas, kuras varētu palīdzēt apgūt šo tēmu radošāk un interesantāk! Neaizmirstam arī par grāmatu mēneša uzdevumiem! Paldies šīs nedēļas priekšlasītājiem un aicinām arī pārējos pieteikties! Jūsu bērni to ļoti novērtē!

Lai jaukas brīvdienas, baudot jau pavasarīgo atkusni!
Jūsu skolotājas