Sākumskola
"Punktiņš"
Pirmsskola    l    Sākumskola    l   Valmieras filiāle  l    Mūsu foto  l    Kontakti

Sākumskola "Punktiņš
"Bērnu maz interesē citu zināšanas, viņš grib iegūt savējās, patstāvīgi apgūt pasauli mijiedarbībā ar to."
Marija Montessori

Skolā bērni mācās nevis iekaļot grāmatā izlasīto, bet iegūstot izpratni par lietām, parādībām, pasaulē pastāvošajām likumsakarībām.

Tiek izmantoti Montessori  mācību materiāli. Skolotāja  uzdevums ir rosināt bērna patstāvīgu darbu, uzrunājot viņa iztēli un loģisko prātu, palīdzēt bērnam atrast atbildes uz jautājumiem "Kā?" un "Kāpēc?".

Bērniem ir iespēja daudz vingrināties ar mācību materiāliem, veikt eksperimentus, doties ekskursijās, pārgājienos. Viņiem tiek dota iespēja pašiem atklāt savas kļūdas un labot tās.

Iemācoties kā mācīties, mācīšanās sagādā prieku. Vienmēr ir vēlme atklāt ko jaunu. Iemācoties mācīties var veiksmīgi dzīvot!

Mūsu mērķis ir iemācīt bērniem domāt, eksperimentēt, uzdot jautājumus un rast  atbildes.

Mēs gribam izaudzināt bērnus, kuri ir aktīvi, nosvērti un mērķtiecīgi, nevis vienkārši prot iemācīties kaut ko no galvas, lai bieži vien vēlāk to aizmirstu.