Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Šonedēļ turpinājām katrs veidot savu grāmatu. Lai aizpildītu grāmatas lapas, trenējāmies griezt ar šķērēm un papīru plēst. No sagrieztā un saplēstā materiāla veidojām kolāžu. Citas grāmatas lapas aizpildījām citās tehnikās – krāsojot ar guaša krāsām, aizpildot papīru ar plastilīnu, krāsojot ar krītiņiem. Katram bija iespēja izvēlēties sev tīkamāko. 

Ja mājās jums ir nevajadzīgi žurnāli, veikalu bukleti ar dažādiem attēliem, lūdzu atnesiet – tie mums ļoti noderētu. 

Pirmā mācību pusgada laikā esam daudz līmējuši, tāpēc lūdzu katram atnest vienu vidējo līmes zīmuli. 

Mīļie vecāki, atkārtoti aicinu pārliecināties par iemaksātu naudu bērnu pasākumiem iestādes kancelejā, jo februārī ir gaidāmi vairāki pasākumi.

Lūdzu katram atnest katra dzīves gada fotogrāfiju, no tām veidosim dzimšanas dienas grāmatu, kura dosies līdz uz katru nākamo grupu.

Jaukas brīvdienas

Ieva un Agnese