Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Šonedēļ Zaļie Punktiņi turpināja attīstīt izpratni par pulksteņa laiku: konstruēja papīra modeļus ar skoliņas dienas režīma laikiem, pēc skolotāja parauga uz  rakstītajiem burtiem pierakstīja katru dienas notikumu, pēc tam to patstāvīgi norakstīja uz krāsainas bezlīniju lapas. Izmantojot Montessori attīstošo materiālu par daļām un kartīšu materiālu par pulksteņa laikiem, Zaļie Punktiņi guva plašāku ieskatu laikrāža lasīšanā, apgūstot jēdzienus: stundu rādītājs, minūšu rādītājs, sekunžu rādītājs, tieša stunda, pusstunda, stundas ceturksnis pēc un pirms veselas stundas. Eksperimentā ar elpas aizturēšanu, bērni pārbaudīja, cik ātri rit sekundes. Tapa arī plastilīna pulksteņa modelis. Zaļie Punktiņi turpināja vingrināties „mēles mežģus” – šoreiz precīzas skaņas i, ī izrunai. Aktīvajās pauzēs bērni izspēlēja kustību rotaļu par četriem gadalaikiem, ar kustībām latviešu un angļu valodā izdziedāja dziesmu par 12 gada mēnešiem. Pēc latviešu mākslinieku gleznu reprodukciju apskates, radošumu Zaļie Punktiņi attīstīja gleznojot ziemu. Darbam bērni izmantoja baltu un melnu krāsu, iegūstot dažādu toņu pelēko. Savukārt muzikalitāti attīstīja, uzmanīgi klausoties L.Mocarta „Bērnu simfonijas” 1.daļu un stāstot draugiem par sajusto noskaņu, saklausītajiem mūzikas instrumentiem un iztēloto vizualizāciju.
Nākamnedēļ Punktiņi turpinās izzināt Ziemas un pulksteņa laiku.
11.02. „Punktiņā” bērniem plānota sveču darbnīca, tādēļ aicinām vecākus papildināt viesmākslinieku budžetu. Vēl februārī iecerēta mācību ekskursija uz Dobeles sveču veikaliņu un Pūres šokolādes rūpnīcu, savukārt marta beigās Punktiņi dosies mācību ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Par izmaksām jautājiet skolotājām.
Lai skaista nedēļas nogale!
Skolotāja Aiga un Līga.