Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Esam iesākuši grāmatu mēnesi. Bērni šonedēļ veidoja grāmatiņu, kas sekmē lasīšanas prasmi. Pārrunājam, kas ir grāmata un kāpēc grāmatas ir jālasa. Sakārtojām un vēlreiz izrunājam noteikumus lasīšanas stūrīti. Veidojām grāmatzīmes.  

Paldies Lindas mammai Kristīnei, kas šajā nedēļā atnāc bērniem priekšā lasīt Linas Žutautes grāmatu par Kiku Miku.   

Mīļie vecāki, esiet laipni aicināti paciemoties grupiņā, lai izlasītu bērniem kādu interesantu grāmatu vai stāstiņu, gaidīsim arī vecākus brāļus un māsas, vecmāmiņas, vectētiņus, krustvecākus. Lasot priekšā bērniem, mēs veicam nozīmīgu ieguldījumu bērnu valodas, domāšanas, atmiņas un sociālo prasmju attīstībā.  

Ja mājas bibliotēkā Jums ir izlasītās un neizmantotās bērnu grāmatas, varat tās ziedot skoliņas bibliotēkai; 

Marta beigās skoliņā norisināsies Daiļrunātāju konkurss. Lūdzu, atbalsties savus bērnus piedalīties tajā. Palīdziet izvēlēties un iemācīties dzejoli (pēc bērnu interesēm un spējām), kuru bērns skaitīs skoliņas draugiem un viņu vecākiem. Ja nepieciešama palīdzība droši prasiet. 

Lai Jums pavasarīgas brīvdienas!

Karīna un Vineta