Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Šonedēļ skoliņā sākās Grāmatu mēnesis. Bērni ar prieku prezentēja draugiem savas mīļākās grāmatas, pētīja tās un izveidoja nelielu izstādi. Mācījās un vingrinājās būt uzmanīgiem klausītājiem un izrādīt cieņu priekšlasītājiem, kuri ciemojās mūsu grupiņā. Liels paldies vecākiem, kuri veltīja mums savu uzmanību un laiku. Vienīgais veids, kā bērns mācās, ir mūsu piemērs, tādēļ mēs priecājamies par katru lasītāju.

Piektdien ar interesi un zinātkāri apmeklējām Ģ.Eliasa muzeju, apskatījām izstādi «Keramika» un piedalījāmies bērnu nodarbībā «Dinozauru balle». Bērni arī ieguva pirmo pieredzi pārvietojoties grupā pa pilsētas ielām. Mācījās ievērot ceļu satiksmes noteikumus un pilsētas objektu nosaukumus.

Šī mēneša aktvitātes, kurās ir nepieciešams Jūsu atbalsts vēl joprojām ir aktuālas:

turpināsim veidot savas gadu grāmatiņas. Lūgums atnest četras bērnu fotogrāfijas aploksnē (bērniem, kuri vēl nav atnesuši);

bērni var  turpināt nest savas mīļākās grāmatas. Tās prezentēs draugiem un  turpināsim veidot grāmatu izstādi;

esiet laipni aicināti paciemoties grupiņā, lai izlasītu bērniem kādu interesantu grāmatu vai stāstiņu, gaidīsim arī vecākus brāļus un māsas, vecmāmiņas un vectētiņus;

 24.martā plkst.9.00 paredzēta ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku;

25.martā plkst. 16.00 skoliņā norisināsies Daiļrunātāju konkurss. Lūdzu, atbalstiet savus bērnus piedalīties tajā. Palīdziet izvēlēties un iemācīties dzejoli (pēc bērnu interesēm un spējām), kuru bērns skaitīs skoliņas draugiem un viņu vecākiem;

P.S. Par ikdienas veicamajiem darbiem un aktivitātēm aicinām sekot līdzi e-klasē.

Jaukas brīvdienas  vēlot,

Nadīna un Marta.