Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Sakarā ar to, ka ārkārtas situācijas laikā arvien vairāk samazinājās bērnu skaits pirmsskolā, no 30 marta strādājam vienā apvienotā grupā J. Asara ielas ēkā. Mācības tiek pielāgotas bērnu spējām, vecumam. Tie bērni, kuri  šobrīd neapmeklē pirmsskolu, turpina mācības attālināti – mājas vidē. Sekojiet skolotājas ierakstiem e-klasē. Lai mācību process noritētu jēgpilni, lūdzam vecākiem atgriezenisko saiti – nodot informāciju skolotājām.
Aicinām katras nedēļas beigās  – piektdienās, uzrakstīt vēstuli skolotājai E klasē par to, ko bērns paveicis  šajā nedēļā. Tās varētu būt no 1-2 galvenās aktivitātes katrā mācību jomā, gari neizklāstot visos sīkumos. Ļoti lūdzam arī saglabāt tos darbiņus, ko bērns ir paveicis mājās, lai to prezentētu skolotājai, kad atkal visi tiksimies skoliņā. 

“Punktiņa” komanda