Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Bērni šobrīd visos vecumposmos turpina mācības attālināti – mājas vidē. Sekojiet skolotājas ierakstiem e-klasē. Lai mācību process noritētu jēgpilni, lūdzam vecākiem atgriezenisko saiti – nodot informāciju skolotājām.
Aicinām katras nedēļas beigās  – piektdienās, uzrakstīt vēstuli skolotājai E klasē par to, ko bērns paveicis  šajā nedēļā. Tās varētu būt no 1-2 galvenās aktivitātes katrā mācību jomā, gari neizklāstot visos sīkumos. Ļoti lūdzam arī saglabāt tos darbiņus, ko bērns ir paveicis mājās, lai to prezentētu skolotājai, kad atkal visi tiksimies skoliņā. 

“Punktiņa” komanda