Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Mūsu iestādē bērni darbojas dežūrgrupās. Cenšamies daudz laika pavadīt skoliņas dārzā – darbojoties un rotaļājoties. Katru dienu bērniem tiek piedāvāti dažādi uzdevumi, ievērojot bērnu intereses un vecumposmu īpatnības.

Bērni, kuri ir obligātajā apmācības vecumā, tiek nodrošināta apmācība un darbošanās atbilstoši programmai. Visiem bērniem ir iespēja piedalīties nodarbībās pie mūzikas un sporta skolotājām.

Atgādinām par piemērotiem apaviem un apģērbu tiem bērniem, kuri apmeklē iestādi: bērnam ikdienā skapīti nepieciešami gumijas zābaki, kuri tiks uzvilkti pēc nepieciešamības un rezerves apģērbs, lai skoliņas dārzā var rotaļāties gan siltā, gan vēsā, gan mitrā laikā. Apģērbu un apavus nepieciešams marķēt, lai radinātu bērnu pašam atpazīt un rūpēties par savu apģērbu, lai darbinieki var palīdzēt bērnam rūpēties par savām lietām.

Punktiņš