Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

 Mīļi sveicieni visiem, atkal atgriežoties skoliņā! Bērniem un skolotājām ir ,vārdos neizsakāms ,prieks atkal satikt savus mīļos draugus!Tagad, šķiet, patiesi var novērtēt, cik svarīga nozīme ir skoliņai! Šonedēļ, gatavojoties ĢIMENES dienai, esam  atkārtojuši, kas ir ģimene, kāda ir tās nozīme manā dzīvē? Atkārtojām un mācījāmies savas mājas adresi, skoliņas adresi, tel. numuru, uz kuru jāzvana ārkārtas gadījumos. Atkārtojām un mācījāmies rotaļas, arī angļu valodā. Esam radoši pagatavojuši apsveikumu saviem mīļajiem.  

Bērni, kuri bija atnesuši mājās paveiktos darbus, izvēlētos  prezentēja saviem draugiem. Gaidām mājas darbus arī no pārējiem! Par visu padarīto nedēļā Jūs sīkāk varat izlasīt e- klases dienasgrāmatā.

Arī informāciju par  šī gada izlaiduma organizāciju un plānoto norisi lasiet e- klases pastā! Esmu ielikusi arī vienu no dziesmām, kuru mācāmies izlaidumam!( būs vēl viena)

Vēlos no sirds pateikties visiem vecākiem un bērniem par padarīto mājās laikā, kad mēs nevarējām tikties klātienē!!!
            

 Jaukus Jums ĢIMENES svētkus!
                                  

Jūsu skolotājas Inita un Jana