Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Sveiciens visām Zaļo Punktiņu ģimenēm svētkos – Starptautiskajā Ģimenes dienā! Priecīgi par atļauju atkal satikties, bērni obligāto apmācību atsākuši klātienē. Prezentējot mājās pildītos darbus, Zaļie Punktiņi attistīja prasmi stāstīt un klausīties. Atkārtoja skoliņas vienošanos – iekšējās kārtības noteikumus, pārrunāja rīcību karantīnas laikā – drošības pasākumu ievērošanu.

Dinamiskajās pauzēs bērni gāja l.t.rotaļā “Parād’, mazais balodīti”, mācījās dziesmas un iestudēja muzikālu skeču par ģimeni (angļu val.). Attīstot uzmanību un lasītprasmi, burtu juceklī bērni meklēja putnu nosaukumus, ģimenes locekļu nosaukumus, risināja teksta uzdevumus un orientējās matemātiskajā salīdzinājumā lielaks / mazāks. Izzinot dabu, Zaļie Punktiņi pēc Montessori principa gatavoja grāmatas par kukaiņu (medus bites, mušas) ķermeņa daļām. Nākamnedēļ izzinās dažādas profesijas.

Runājot par izlaidumu, nolemts svinīgo organizēt 27.05. pulksten 10.00 tikai bērniem, bez vecākiem! Vecāku ziņā ir telpu noformējums (meijas un ziedi un košumkrūmu zari grīdas vazēs un krēsliņu rotāšanai. Svinīgais plānots uz terases Asara ielā, savukārt našķošanās un disenīte – Kalpaka ielas ēkā. Ierašanās svētku tērpā. 

Lai brīnišķīga nedēļas nogale!

Skolotāja Aiga un Līga.