Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Ātriem soļiem pagājusi otrā mācību nedēļa. Mācāmies ikdienā pielietot vienošanās noteikumus visās skoliņas telpās un pagalmā, izprast dienas režīma nozīmi, cienot sevi un citus. Turpinām mācīties un nostiprināt prasmi klausīties, ieklausīties, dzirdēt un sadzirdēt sevi un citus.
Šonedēļ, kopā ar bērniem, mācījāmies saplānot darbiņus visam mēnesim. Esam izvēlējuši čaklos palīgus katrā no mācību centriem, atkārtojuši skoliņas adresi un atcerējušies tās darbiniekus.
Godinot Raini un Dzejas dienas, ar ziediem rokās, devāmies uz Raiņa parku. Paldies par atbalstu ziedu sagādāšanā šim pasākumam. Nākošajā nedēļā turpināsim nostiprināt ceļu satiksmes noteikumus, transporta veidus un ceļa zīmes. Zināšanas varēsim pielietot dzīvē, 15. septembrī dodoties mācību ekskursijā uz Jūrmalu.
Atgādinu par Pirmsskolas Iekšējās kārtības noteikumiem, kuri izdrukātā veidā bija jāatnes līdz 8. septembrim. Paldies pieciem čaklajiem vecākiem!
Paldies visiem, kas sagādājuši nepieciešamos mācību materiālus!

Vismīļākie sveicieni tētiem Tēvu dienā! Lai jauki svētki jūsu ģimenēs!
Skolotājas Inita un Jana