Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Šonedēļ, pēc brīvas izvēles bērni darbojās ar burtu aplicēšanu, krāsošanu, dzijas tīšanu ap tiem un savas skoliņas konstruēšanu no kartonu, kādu to ir iepazinuši mēneša laikā.

Piektdien piedalījāmies temata noslēgumā,  bērni bija sagatavojuši deju “Ābolīši krīt”, kura bija iepatikusies mūzikas nodarbībās.

Atgādinu arī to, ka otrdienās un ceturtdienās notiek sporta nodarbības –  lūdzu atcerieties ielikt bērniem sporta tērpus.

30.09. katram bērnam ir jāatnes 2 burkāni un 2 kartupeļi, lai piedalītos sporta dienā.

Nākamnedēļ, bērniem skoliņā ir paredzēti divi pasākumi:

28.09 (pirmdien), plkst. 10:00 būs Miķeļdienas gadatirgus – bērniem līdzi nepieciešamas kādas ēdamas vai neēdamas pašgatavotas lietas, ar kurām varēs iet pie citiem bērniem un mainīties, sedziņa uz kā sēdēt un tirgoties. Dodam līdzi arī kādu groziņu vai kastīti, kurā bērns varēs salikt iemainītās lietas. Padomājiet, lūdzu arī par to, kur bērns liks savu preci, kā arī par tās iesaiņojumu – glīti un higiēniski.

01.10 plkst. 10:00 būs sporta diena Punktiņa sporta laukumā – obligāti vajadzīgs sporta tērps.

Nākamnedēļ, iesāksim jaunu tematu “Krāsas mums visapkārt” – nesam dažādas rudens meža veltes, lai varam pētīt

Lai rudenīgi saulainas brīvdienas.
Elīna un Līga