Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai
Šajā nedēļā bērni turpināja darboties ar plato otu un dažādām krāsām, noklājot baltas lapas. Mācījās no plastilīna izveidot dažādu krāsu bumbiņas, saliekot pa krāsām trauciņos. Ar krāsām un dažādiem palīgmateriāliem izpunktoja dažādu dārzeņu šablonus. Ar taustes palīdzību turpina apgūt ciparu 1, aplicē ar dažāda veida dabas materiālu. Kopīgi ar bērniem dabas stūrī iestādījām naudas kociņu, bērni pēc vajadzības to aprasināja.
Ar bērniem kopīgi izveidojām dārzeņu un augļu izstādi. Bērni ar taustes, redzes un garšas palīdzību iepazina to daudzveidību, klasificēja tos pa krāsām. Turpina apgūt divas jaunas dziesmas – ”A,a,ābolīts, bum,bum,bumbierīts” un ”Lapas, lapas, lapiņas…..”.
Bērni turpina apgūt iemaņas, darbojoties ar pinceti un krāsainajām pomponbumbiņām, uzliekot tās uz rudens krāsu paklāja, līdz ar to bērni mācās apgūt arī citu krāsu nosaukumus .Bērni mācījās plēst dažāda veida papīru, pēc izvēles -griezt.

No atnestajiem burtiem veidojām burtu izstādi. Nākošajā nedēļā bērni turpinās iepazīt dārzeņus un augļus, aplicēs no plēsta papīra dažāda veida augļus un dārzeņus. Pēc taustes iepazīs katrs savu burtu. Kā arī zīmēs, izmantojot dārzeņus kā zīmodziņus.