Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Nedēļu iesākām ar ekskursiju pa skoliņas pagalmu, lai iepazītu mums tuvumā esošos kokus un to nosaukumus. Pie katra koka nofotografējāmies, lai mēneša beigas varētu salīdzināt kādas pārmaiņas dabā ir notikušas iestājoties rudenim. 

Visas nedēļas garumā atkārtojām arī koku nosaukumus. Kā arī apskatījām koku daļas apgūstot jaunus vārdus – stumbrs, sakne, zari, lapotne.

Nākošnedēļ turpināsim apgūt koka daļas un Punktiņā esošo koku nosaukumus. 

Katru dienu bērni paši pēc savas iniciatīvas skaita grupas bērnus, dalāmies divās daļās, pēc dažādiem kritērijiem – vecuma, dzimuma, matu krāsas un salīdzinām, kura kolonnā bērnu ir vairāk apgūstot jēdzienus vairāk, mazāk, tik pat. 

Kā arī cītīgi turpināsim apgūt skaitļa 5 sastāvu. Lai iemācītos ne tikai skaitīt, bet skaitļus arī atpazīt. 

Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja katrs varētu atnest caurumduri dažādās formās. Bērniem tie ļoti patīk un labprāt izmanto ikdienas darbos. Pielikumā pievienoju informatīvu foto piemēram. Paldies 🙂

Jaukas brīvdienas vēlot,

Ieva un Agnese