Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Šajā nedēļā bērni turpināja iepazīt gan Latvijas karogu, tā krāsas, gan arī kontūru. Bērni izpētīja ,izlikdami to no dabas materiāliem.

Bērni ne tikai darbojās ar saviem telpiskajiem burtiem, bet arī ar Latvijas burtu L, apvilkdami ar kociņu un otu to smiltīs.

Bērniem bija iespēja darboties ar karodziņiem. Tos izmantojām dažādās aktivitātēs. Dziedot dziesmu ”Karodziņš” ar uzdevumiem, bērni ar tiem darbojās. Darbojoties ar plastalīnu, bērni tos salika vienā rindā, tā apgūstot jaunu jēdzienu.

Ik rītu dziedājām jauno dziesmu ”Kas ir mana Latvija”. Kopīgi pārrunājām, kas ir mūsu Latvijā. Bērni savos darbos atveidoja sauli un jūru, izmantojot dažādu toņu filca auduma gabaliņus. Iepazina pazīstamākos Latvijas dzīvniekus, izpētot tos dažādos attēlos. Darbojās ar dzīvnieku koka figūrām, gan tās skaitot, gan klasificējot pēc kādas noteiktas pazīmes.

Brīvajos brīžos bērni vingrinājās tās apvilkt. Katram bērnam bija uzdevums-atrast trīs kartiņas ar meža dzīvnieka attēlu, tās pielīmēt.

Bērni klausījās pasaku ”Vecīša cimdiņš”, ”Kā meža dzīvnieki gaidīja ziemu”.

Nākošajā nedēļā sāksim gatavoties svētkiem, pārrunāsim par tiem. Gatavosim lielo Adventes vainagu, dziedāsim dziesmas un iesim rotaļās, kā arī krāsosim un līmēsim.