Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Šajā nedēļā mēs ar bērniem kopīgi pārrunājām par to, kādi svētki tuvojas. Kopīgi ar bērniem gatavojām Adventes vainagu no atnestajiem dekoriem.

No rītiem, kamēr vēl bija tumšs, bērni darbojās ar svecītēm. Mācījās tās gan ieslēgt, gan izslēgt, skaitījām tās, salīdzinājām pēc lieluma, izvietojām vienā un divās rindās. Izveidojām no tām apli un četrstūri.

Dziedājām dziesmu par svecīti. Mācījāmies dziedāt jaunu rīta dziesmiņu. Kopīgi piedalījāmies eksperimentā-salikām koka sprunguļus kaudzītē, krāsainas lentes virsū un apakšā palikām svecīti.

Kopīgi vērojām, kā svecītes gaisma spīd cauri lentītēm. Vēl bērniem bija iespēja darboties ar krāsainajām pomponbumbiņām, liekot tās pudelē, bet ar pincetes palīdzību atkal tās izņemt.

Brīvajos brīžos bērni vingrinājās ap kociņu aptīt krāsainās stieplītes, paralēli tam apgūstot dažādu krāsu nosaukumus, Vēl bērniem bija iespēja sapludināt divas dažādas krāsas, izmantojot plēves maisiņus. Bēni turpināja arī apgūt savu burtu. Kopīgi ar bērniem vingrinājāmies no plastilīnā izveidot tādu pašu burtu. Nākamajā nedēļā turpināsim gaidīt svētkus-rotāsim egli, dziedāsim dziesmas, iesim rotaļās, darbosimies.