Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai
Šajā nedēļā kopā ar bērniem izveidojām grāmatu izstādi, kuras bija atnesuši bērni.
Bērni mācījās rūpēties par savām grāmatām, saudzējot tās. Katram bērnam bija iespēja pabūt stāstītāja lomā, kurš rādīja savu grāmatu un stāstīja par to, kas ir attēlots uz grāmatas vāka.
Kopā ar bērniem apmeklējām skoliņas bibliotēku, kur bibliotekāre bērnus iepazina ar grāmatu plauktiem, grāmatām, mudināja pasmaržot tās.
Bērni tika ievadīti grāmatu pasaulē, lai viņi spētu to novērtēt. Bibliotekāre rosināja katram bērnam stāstīt par izvēlēto grāmatu.
Bērni tādā veidā guva informāciju par grāmatu pasauli un saprast to, ka, lasot grāmatas, mēs varam daudz ko uzzināt.
Arī grupiņā, kur mums stāv grāmatas, pēc skolotāja parauga bērni mācījās tās pareizi salikt, atceroties to, kā grāmatas stāvēja bibliotēkā.
Kopā ar bērniem dziedājām dziesmiņu, skaitījām dzejoli par grāmatiņu.
Skoliņas zālē bija iespēja piektdien noskatīties dziesmu mīklas.
Nākošajā nedēļā turpināsim pabūt atkal grāmatu pasaulē un tās ceļojumos.