Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Turpinot darboties grāmatu mēnesī – šonedēļ lielu uzmanību veltījām pašgatavotu grāmatiņu veidošanai  ( burtu grāmatiņas,  grāmatiņas pēc savas ieceres u.c.). Tās ļoti palīdz veidot bērniem pozitīvu pirmo lasīšanas pieredzi un labvēlīgu attieksmi par lasīšanu kopumā. Pēc attēliem bērni veidoja savu stāstiņu kuru stāstīja pārējiem bērniem. 

Pētījām, kā ir izaugusi iestādītā pupa, kamēr bijām prom. Mērījām cik gara ir izaugusi. 

30. martā, otrdien,  norisināsies Daiļrunātāju koncerts. Pirmdien var atnest dzejoļa tekstu ar nosaukumu un autoru, tad mums būs iespēja atkārtot dzejoli skoliņā un otrdien  koncertā skolotājas, pēc nepieciešamības, varēs atbalstīt bērnus. 

Priecāsimies arī par pašgatavotajām grāmatām, kuras vēl droši var nest. Paldies tiem, kuri jau atnesta mājās pašgatavotas grāmatas.

Lai Jums jaukas un pavasarīgas brīvdienas!

Karīna un Vineta