Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai
Veiksmīgi noslēdzām grāmatu mēnesi ar brīnišķīgu pasākumu – Daiļrunātāju koncertu. Liels paldies Jums par aktīvu atbalstu šajā pasākumā.
Mūsu talantīgie un centīgie bērni paši bija ļoti priecīgi un lepni par paveikto darbu un gūto pieredzi.
Paldies vecākiem, kas veidoja ar bērniem kopā grāmatas šajā mēnesī! Vēl šajā nedēļā bērni ilustrēja dzejoļus.
Pētījam cik lielas ir izaugušas iestādītās pupas un sīpoli.  
Nākošnedēļ iesāksim jaunu tēmu “Dabai mostoties”, bet jau otrdien atzīmēsim skoliņas pagalmā Lieldienas, piedaloties dažādās aktivitātēs.
 Lūdzu atnest 2 krāsotas olas. 

 Lai Jums priecīgas un skaistas Lieldienas! 
Karīna un Vineta.