Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai
Dzelteno Punktiņu ziņas 15.01

Dzelteno Punktiņu ziņas 15.01

Šī nedēļa bija ļoti darbīga, tika izmantota katra iespēja, lai varētu izbaudīt ziemas priekus. Protams, par darbiņiem netika aizmirsts. Bērni krāsoja, plēsa papīru, līmēja un lipināja ar plastelīnu. Šīs nedēļas lielākais notikums bija, Ziemassvētku svinēšana, lai gan...
Dzelteno Punktiņu ziņas 04.12.

Dzelteno Punktiņu ziņas 04.12.

Šajā nedēļā mēs ar bērniem kopīgi pārrunājām par to, kādi svētki tuvojas. Kopīgi ar bērniem gatavojām Adventes vainagu no atnestajiem dekoriem. No rītiem, kamēr vēl bija tumšs, bērni darbojās ar svecītēm. Mācījās tās gan ieslēgt, gan izslēgt, skaitījām tās,...
Dzelteno Punktiņu ziņas 27.11

Dzelteno Punktiņu ziņas 27.11

Šajā nedēļā bērni turpināja iepazīt gan Latvijas karogu, tā krāsas, gan arī kontūru. Bērni izpētīja ,izlikdami to no dabas materiāliem. Bērni ne tikai darbojās ar saviem telpiskajiem burtiem, bet arī ar Latvijas burtu L, apvilkdami ar kociņu un otu to smiltīs. Bērniem...
Dzelteno Punktiņu ziņas 13.11

Dzelteno Punktiņu ziņas 13.11

Šajā nedēļā bērni piedalījās Mārtiņdienas pasākumā. Dziedāja dziesmas, spēlēja rotaļas. Arī grupiņā kopīgi mācījāmies dziedāt dažādas dziesmas par dzīvniekiem un klausījāmies dzejoļus par tiem. Bērni turpināja iepazīt savu tuvāko apkārtni-savu skoliņu, kas ir otrās...
Dzelteno Punktiņu ziņas 06.11.

Dzelteno Punktiņu ziņas 06.11.

Šajā nedēļā bērni turpināja nostiprināt apgūtās prasmes un iemaņas, ko iesāka veikt pagājušās nedēļas ietvaros – skaitīt dažādas lietas, izmantojot dažādus priekšmetus, iepazīt savu telpisko burtu, izmantojot smiltis un kociņu. Katram bija iespēja aplūkot...
Dzelteno Punktiņu ziņas 30.10

Dzelteno Punktiņu ziņas 30.10

Šajā nedēļā bērni turpināja iepazīties ar pazīstamākajiem kokiem. Vēroja kokus arī enciklopēdijās. Izmantojot kastaņus, zīles, čiekurus, bērni vingrinājās izlikt sava vārda pirmo burtu, izmantojot telpiskos burtus. Kā arī ar dažāda veida kociņiem zīmēja pēc parauga...