Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Priecājamies par aizvadīto mācību cēlienu “Punktiņa” sākumskolā, īpaši par jaunākajiem skolēniem, kas turpinājuši mācības skolā pēc pirmsskolas absolvēšanas. Novērtējam pirmsskolas ieguldījuma rezultātu – skolai bērni ir sagatavoti ļoti labi. Jo...

Rudens pārgājiens mežā!

Kā ierasts, rudens brīvlaiku iesākām ar pārgājienu mežā! Šogad Pokaiņu takās mūs veda kolorītais gids Valters un viņa uzticamā pavadone Bura🐕 Visas sliktās domas aizlaidām, spēku sakliedzām un veiksmei izlīdām caur koku aci🍂 Lietus mūs netraucēja, un siltajā kamīnzālē...
Lepojamies!!!

Lepojamies!!!

Lepojamies un apsveicam mūsu skolas 6.klases skolēnus Kristīni Štrausu un Krišjāni Junkeru! Kristīnes dzejolis “Vīruss” un Krišjāņa dzejolis ” Brīnumainā maģija” iekļuvuši biedrības ” Ascendum” izdotajā dzejas gadagrāmatā ” Garā pupa”. Veiksmi un radošu lidojumu mūsu jaunajiem prātiem arī turpmāk👏
https://www.delfi.lv/kultura/news/books/izdota-bernu-dzejas-gadagramata-gara-pupa.d?id=52470927&fbclid=IwAR28D-gQjPC8K5MI0DcinhleBoyRzplznglp257cM7thXdXVNYNL7nlt3bk

Ģimeņu sadraudzības pasākums ”Miķeļdiena” 20.septembrī.

Labdien mūsu mīļās ģimenes!

Pavisam drīz jau klāt mūsu pirmais šī gada ģimeņu sadraudzības pasākums “Miķeļdiena”. Gaidīsim visas ģimenes 20.septembrī “Vecbajāros” (skolotājas Vinetas mājas pagalmā), uz kopīgu kāpostu šķeterēšanu un skābēšanu, kopīgām rotaļām, bagātīgu pusdienu galdu un visradošāko šī pasākuma daļu – Miķeļdienas tirdziņu! Pašu saskābētos kāpostus, Mārtiņdienā štovēsim un liksim galdā.
Bērni skolā jau pamazām sāk gatavoties Miķeļdienai, un mūsu aicinājums ir atbalstīt bērnus un kopīgi pagatavot kādas preces Miķeļdienas tirdziņam. Tirdziņš mūsmājās notiek kā andelēšanās, tātad BEZ naudas – preces tiek iemainītas un andelētas kā nu kurš prot!