Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Montesori apmācība

Punktiņā mēs izmantojam Montesori apmācības metodi, jo uzskatām to par vienu no vislabākajām.

Principi

Par Montesori

Itāļu ārste Marija Montesori pirms gadsmita savu pedagoģiju izveidoja, balstoties uz konkrētiem novērojumiem, – ilgstoši pētīja  bērnu darbošanos, jo bērns pats parāda, kas viņa attīstībā šai brīdī nepieciešams, kas viņu interesē. Pieaugušais tajā brīdi piedāvā atbilstošu materiālu, ar kuru bērns iemācās strādāt, turklāt materiālam ir grūtības pakāpes augošā secībā. Praktiskās dzīves iemaņu apguve ir darbs, un darbs ir tas, kas līdzsvaro bērnu. Praktiskās dzīves vingrinājumi bērnam attīsta koordināciju, koncentrēšanos, patstāvību un liek darboties roku sīkajai motorikai, kas savukārt ir pamats smdzeņu attīstībai. Smadzenes tiek pētītas tikai mūsdienās, un pētījumi apstiprina to, ko Montesori atklāja jau toreiz, – 90% smadzeņu izaug līdz sešu gadu vecumam.

 Bērnam ir neiespējami dzīvot harmonijā, ja trūkst kārtības. Ja viss bērna apkārtnē ir paredzams, tad ārējā kārtība veido iekšējo kārtību, kas palīdz bērnam izpausties kā personībai un attīstīties savā individuālajā ritmā. Savukārt pedagoga pienākums ir saredzēt bērna potenciālu un ļaut tam iespējami pilnīgi to attīstīt.

 Mūsdienās bērni aug informācijas pārpilnības apstākļos, kas neveicina harmonisku attīstību un  pamatzināšanu apguvi. Montesori materiāli aicina bērnu darboties – tie ir kvalitatīvi, estētiski, no dabīgiem materiāliem un realitātei atbilstoši: īsti virtuves piederumi – rīves, mizojamie naži, dēlīši, trauki, suluspiedes –; īsti telpas uzkolpšanas piederumi – slotiņas, spaiņi, grīdas lupatas… Priekšmeti ir porcionāli bērna augumam, un tie ir arī kā kultūras spogulis – vienmēr darba kārtībā, tīri un glīti.

Principi

Bērnu maz interesē citu zināšanas, viņš grib iegūt savējās, patstāvīgi apgūt pasauli mijiedarbībā ar to.

Marija Montesori

  • Skolā bērni mācās, nevis iekaļot grāmatā izlasīto, bet iegūstot izpratni par lietām, parādībām, pasaulē pastāvošajām likumsakarībām.
  • Skolotāja uzdevums ir rosināt bērna patstāvīgu darbu, uzrunājot viņa iztēli un loģisko prātu, palīdzēt bērnam atrast atbildes uz jautājumiem “Kā?” un “Kāpēc?”.
  • Bērniem ir iespēja daudz vingrināties ar mācību materiāliem, veikt eksperimentus, doties ekskursijās, pārgājienos. Viņiem tiek dota iespēja pašiem atklāt savas kļūdas un labot tās.
  • Iemācoties, kā mācīties, mācīšanās sagādā prieku. Vienmēr ir vēlme atklāt ko jaunu. Iemācoties mācīties, var veiksmīgi dzīvot!
  • Mūsu mērķis ir iemācīt bērniem domāt, eksperimentēt, uzdot jautājumus un rast atbildes.
  • Mēs audzinām bērnus, kuri ir aktīvi, nosvērti un mērķtiecīgi, nevis vienkārši prot iemācīties kaut ko no galvas, lai bieži vien vēlāk to aizmirstu.