Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Pirmsskola

Punktiņa pirmsskola no 1,5 līdz 7 gadu vecuam
Ziņas

Mācās, praktiski darbojoties

Visos krāsainojos “Punktiņos” tiek izmantotas Montesori pedagoģijas metodes.

Bērni darbojas ar īpašu,  zinātniskajos principos pamatotu un izstrādātu didaktisko materiālu. Katram attīstošajam komplektam ir savs pielietojums, katra lieta atbilst savai funkcijai pēc lieluma, formas un krāsas.

Speciāli sagatavotā vide aicina bērnu darboties apmācīta pedagoga vadībā.  Skolotājs ir tikai palīgs bērnam, viņš nenorāda uz bērna kļūdām, tās bērns atklāj pats.

Pirmsskolā šī metode ir vispiemērotkā, jo bērns mācās no konkrētā uz abstrakto. Mācās, praktiski darbojoties. Visi materiāli veicina rokas attīstību, koordināciju, un tas savukārt ir pamats smadzeņu attīstībai.

Pirmsskolas grupas!

Baltie Punktiņi

Dzeltenie Punktiņi

Rozā Punktiņi

Sarkanie Punktiņi

Oranžie Punktiņi

Zilie Punktiņi

Zaļie Punktiņi

Violetie Punktiņi

Pedagogi

Montesori skolotājs

… ir palīgs patstāvīgas personības attīstībā. Kad nepieciešams skolotājs dod padomu un palīdz bērnam pašam veikt uzdevumu. Skolotājs pacietīgi strādā ar bērnu un skaidro materiālu pielietojumu un atbalsta bērnu, ja tam nepieciešama palīdzība. Skolotājs veido arī bērnu attieksmi pret apkārtējo vidi un materiālu.

 

 Pirmsskolā strādā 12 radoši pedagogi – savu darbu veic ar lielu mīlestību un atbildību. Visi iestādes pedagogi ikdienas darbā ar bērniem izmanto M.Montessori pedagoģijas metodes.  Katrs iestādes skolotājs strādā komandā ar savu palīgu, tas nodrošina  kvalitatīvu bērnu aprūpi, izglītību  un mīlestības pilnu vidi.

Vairāk par pedagogiem skatiet sadaļā Komanda.

Uzņemšana

Ja ir brīvas vietas, pirmsskolā un skolā var pieteikties, vecākiem/aizbildņiem aizpildot sadaļā Kontakti norādīto fomu, rakstot e-pastu vai zvanot pa tālruni. Uz tikšanos ierodas vecāki/aizildņi kopā ar bērnu.

Ēdināšana

Mūsu iestādes bērni katru dienu tiek nodrošināti ar trīs ēdienreizēm, kurās tiek piedāvāts silts, garšīgs un veselīgs ēdiens. Visas maltītes  tiek gatavotas mūsu iestādes virtuvē, tas dod iespēju pielāgot ēdienu dažādām diētām. Vienmēr svaigi produkti tiek iepirkti no vietējiem zemniekiem.

 

Ēdienkarte 

 

Sadarbība ar vecākiem

„Punktiņš ” lepojas ar īpaši labo sadarbību ar vecākiem jau daudzu gadu garumā, jo mūsu iestādē vecāki iesaistās bērnu ikdienas dzīvē, seko līdzi sava bērna izaugsmei, attīstībai, priekiem un kļūdām.

To nodrošina tādas tradīcijas, kā iknedēļas informatīvā vēstule – „Punktiņa ziņas”, Individuālās sarunas 2 reizes gadā, gatavošanās pasākumiem, Grāmatu mēneša aktivitātes un daudzās ekskursijas, kuras ļauj bērnam piedzīvot mācīšanos ārpus ierastās vides.

„Labākā dāvana , ko varam sniegt saviem bērniem ir atbildības saknes un neatkarības spārni.” /M.Montessori/

Ziņas

Priecājamies par aizvadīto mācību cēlienu "Punktiņa" sākumskolā, īpaši par jaunākajiem skolēniem, kas turpinājuši mācības skolā pēc pirmsskolas absolvēšanas. Novērtējam pirmsskolas ieguldījuma rezultātu - skolai bērni ir sagatavoti ļoti labi. Jo lielāks prieks, ka gan...