Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Krāsains dzīpars Jelgavas izglītības sistēmā

Bērniem tiek piedāvāta alternatīva izglītība – valstī noteiktā pamatskolas programma tiek realizēta, izmantojot Montesori materiālus un metodes. Montesori pedagoģiskie principi bagātina mācību procesu – ar bērna paša pieredzi, praktiskajiem darbiem, sociālajiem kontaktiem, pētījumiem un vērojumiem uztvert un izprast zināšanu kopumu atbilstoši valsts standarta un mācību programmu prasībām.

Klasē ir neliels bērnu skaits – līdz 15 skolēniem. Tas dod iespēju attīstīt katra individuālās vajadzības. Mācīšana un mācīšanās, iekļaujot arī bērna patstāvīgu zināšanu apguvi, notiek vienlaidus procesā.

Bērna zināšanas, prasmes un iemaņas tiek regulāri diagnosticētas, un tas dod iespēju arī vecākiem vērot un vērtēt bērna attīstības ritumu un veidošanos.

Mācību process

Kad skolotājs būs uzrunājis ikviena bērna dvēseli, viņam pietiks ar zīmi, ar
vienu vārdu, lai bērni sajustu, atzītu un uzklausītu.
/M. Montessori/

Viens no skolas galvenajiem uzdevumiem ir palīdzēt bērnam veidot savu
personību saskaņā ar brīvības un individuālās atbildības principiem.

Skolas izglītības prioritātes ir:

  • Sagatavot sakoptu un zinātniski strukturētu bērniem piemērotu vidi, kurā
    cilvēks var brīvi pārvietoties, iegūt pieredzi un iegūt prasmes.
  • Veicināt pārliecību par paša spējām.
  • Spodrināt bērna individualitāti un daudzveidību.
  • Attīstīt bērna pašmācības spēju, patstāvību, iniciatīvu un autonomiju.
  • Vadoša līdzdalība, cieņa, savstarpēja palīdzība un sadarbība.
  • Palīdzēt atklāt personīgās intereses, apzināties mācīšanās motivāciju, rast
    atbildes uz zinātkārajiem jautājumiem, attīstīt kritisko izjūtu.

Pedagogi

Linda Ozola

Skolas direktore

Liena Blauberga

Sākumskolas skolotāja,
6. klases audzinātāja, Montessori pedagogs.

Liene Ušvile

Sākumskolas skolotāja,
4. un 5. klases audzinātāja, Montessori pedagogs.

Karīna Rihtere

Sākumskolas skolotāja,
3. klases audzinātāja, Montessori pedagogs.

Zanda Celitāne

Sākumskolas skolotāja,
2. klases audzinātāja, Montessori pedagogs.

Uzņemšana

Svarīgs nosacījums uzņemšanai skolā ir vecāku uzskatu sakritība ar skolas filozofiju. Varētu teikt, ka, iestājoties mūsu skolā, tajā tiek uzņemta visa ģimene.

Lai iestātos pretedentu rindā vecāks raksta e-pastu skolas administrācijai vai sazinās pa telefonu. Janvāri-martā potenciālie pirmklasnieki tiek aicināti pavadīt trīs iepazīšanas dienas skolā. Tām seko skolotāju pārrunas ar vecākiem. Kad ir pieņemts abpusējais lēmums par skolēna uzņemšanu skolā, vecāki raksta iesniegumu par uzņemšanu, paraksta līgumu un iesniedz medicīnisko karti.

Ēdināšana

Mūsu iestādes bērni katru dienu tiek nodrošināti ar trīs ēdienreizēm, kurās tiek piedāvāts silts, garšīgs un veselīgs ēdiens. Visas maltītes tiek gatavotas mūsu iestādes virtuvē, tas dod iespēju pielāgot ēdienu dažādām diētām. Vienmēr svaigi produkti tiek iepirkti no vietējiem zemniekiem.

Sadarbība ar vecākiem

Regulāra Skolas sadarbība ar ģimeni nodrošina gan vecāku, gan skolotāju atbildīgu
iesaistīšanos bērnu izglītošanā un audzināšanā. Ja bērni jūt šo saiti un paši tās uzturēšanā
piedalās, tad viņi ir apzinīgāki, mērķtiecīgāki, nav arī iespēju manipulēt. Mūsu Skolā ir dažādas sadarbības formas ar skolēna ģimeni.

Attālinātās mācības – informācija vecākiem

Regulāra Skolas sadarbība ar ģimeni nodrošina gan vecāku, gan skolotāju atbildīgu
iesaistīšanos bērnu izglītošanā un audzināšanā. Ja bērni jūt šo saiti un paši tās uzturēšanā
piedalās, tad viņi ir apzinīgāki, mērķtiecīgāki, nav arī iespēju manipulēt. Mūsu Skolā ir dažādas sadarbības formas ar skolēna ģimeni.

Attālinātās mācības – informācija skolēniem

Regulāra Skolas sadarbība ar ģimeni nodrošina gan vecāku, gan skolotāju atbildīgu
iesaistīšanos bērnu izglītošanā un audzināšanā. Ja bērni jūt šo saiti un paši tās uzturēšanā
piedalās, tad viņi ir apzinīgāki, mērķtiecīgāki, nav arī iespēju manipulēt. Mūsu Skolā ir dažādas sadarbības formas ar skolēna ģimeni.

Sākumskolas ziņas

Svarīgi!

Šajā sadaļā atradīsiet ziņas, kas attiecas uz sākumskolu vai visu skolu.

Reģistrēšanās šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX0y3uuQVt9UisKNZ8qtFnvsZyjmYTViTueQNFks1-PFnaog/viewform?usp=sf_link

Priecājamies par aizvadīto mācību cēlienu "Punktiņa" sākumskolā, īpaši par jaunākajiem skolēniem, kas turpinājuši mācības skolā pēc pirmsskolas absolvēšanas. Novērtējam pirmsskolas ieguldījuma rezultātu - skolai bērni ir sagatavoti ļoti labi. Jo lielāks prieks, ka gan...

lasīt vairāk