Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Šonedēļ  bērni turpināja apgūt tematu «Mani draugi». Otrdien ieinteresēti un radoši darbojās sveču darbnīcā. Iepazinās ar sveču gatavošanas procesu un ar prieku tajā piedalījās.

Valodas jomā turpinājām runāt par to, kas ir laipnība un pieklājība, bērni iepazina draudzības noteikumus. Veidoja sava vārda pirmo burtu no plastilīna un iekrāsoja ar zīmuļiem sev zināmus burtus. Matemātikas jomā sāka apgūt ģeometriskus ķermeņus četrstūrprizmu un četrstūrpiramīdu, kā arī darbojās ar citiem ģeometriskiem ķermeņiem. Bērniem lieliski izdevās minēto Montessori materiālu apvienot ar atnestajām svecēm, veikt noteiktus uzdevumus un izdomāt pašiem savus. Paldies, mīļie vecāki, par atsaucību un atbalstu mūsu mācību procesā. Šajā mēnesī grupā tiek veicinātas bērnu sadarbības prasmes, tāpēc bērniem vairāk tiek piedāvāti uzdevumi un darbi, kurus jāveic nelielās grupās vai pāros.

Informācija par tuvākajiem bērnu pasākumiem: Muzikālais priekšnesums  “Brīnumi notiek”

Kad? – 21.februārī  (piektdien) plkst. 9.15

Kur? – iestādes zālē

Kas nepieciešams? – laicīgi ierasties 🙂 

Jaukas brīvdienas

Nadīna un Marta