Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Šajā nedēļā bērni turpināja nostiprināt apgūtās prasmes un iemaņas, ko iesāka veikt pagājušās nedēļas ietvaros – skaitīt dažādas lietas, izmantojot dažādus priekšmetus, iepazīt savu telpisko burtu, izmantojot smiltis un kociņu.

Katram bija iespēja aplūkot grāmatu ”Kā pūcīte meklēja dienu ”,un iesaistīties radošajās aktivitātēs, izmantojot dažādus mākslinieciskos līdzekļus un paņēmienus.

Vēl šajā nedēļā bērni sāka apgūt atkal jaunas prasmes un iemaņas, jo sākas jauna tēma -”Es pasaulē”.

Bērni iepazīstas ar jaunu jēdzienu – mana māja, mana skoliņa Punktiņš, mana pilsēta Jelgava utt. Bērni mācās stāstīt, kas atrodas mums apkārt – ielas, citas mājas, mašīnas, parki utt Par to arī dziedam jaunajā dziesmiņā ”Jelgavā, Jelgavā, ko var darīt Jelgavā.”

Bērni radošajā darbībā izveidoja parku, izmantojot plastilīnu, kociņus un mākslīgās lapas, krāsoja tualetes rullīšu puses, lai veidotu tiltu, no nelieliem kociņiem veidoja mājas, kā arī no lego klučiem būvēja mājas. Pārrunājām to, ka daudzi bērni uz skoliņu brauc ar mašīnām. Arī mēs grupā izspēlējām  sižetu, ka ar spēļu mašīnām braucam uz skoliņu. Apgūstot jēdzienu -rinda, bērni salika mašīnas un mājas rindā, ievērojot atstarpes.

Nākošajā nedēļā turpināsim apgūt šīs pašas lietas.