Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Šajā nedēļā lasījām enciklopēdijas un citu izzinošu literatūru par veselīgu uzturu, vērtīgajiem vitamīniem pārtikas produktos. Katrs patstāvīgi uzkonstruēja un radoši papildināja Uztura piramīdu ar attēliem. Tapa grāmata par veselīgā pārtikas produkta- piena ceļu līdz mūsu galdam. Šonedēļ iepriecinājām savus draugus, izspēlējot teātra izrādi- latviešu tautas pasaku” Mamm, kur lielā karote?” Paldies Violeto Punktiņu izcilajiem aktieriem!!! Nākošajā nedēļā, sveicot astronomiskā pavasara iestāšanos, iesāksim tematu” Pavasara atmoda”. Vairāk vērosim, iepazīsim, izzināsim putnus. Paldies visiem vecākiem, kuri regulāri seko mūsu ikdienā paveiktajam e- klasē! Atgādinu par Daiļrunātāju konkursu, 26.03., kuram priekšnesumu katrs gatavo mājās un paša mājās gatavoto grāmatu. Tiem, kas izlēmuši mācīties mājās, katru dienu e- klasē ir uzdevumu pielikumi, izdrukāšanai! Paveiktos darbiņus krājam mapītē, lai atgriežoties skoliņā, varētu tos prezentēt.

        Priecājoties par pavasari, novērojot pirmos pavasara vēstnešus, ieklausoties putnu dziesmās, lai jaukas brīvdienas!

               sk. Inita un Jana