Mīlestības pilna vide bērna harmoniskai attīstībai

Šonedēļ esam ražīgi pastrādājuši, sagatavojoties un prezentējot sevi individuālajās sarunās. Mīļš paldies tiem bērniem un vecākiem par vērtīgajām sarunām, kuras parāda, cik katrs ir paveicis. Prieks un gandarījums par padarīto! 
Gaidām uz pārrunām arī pārējos! 
Jaunajā nedēļām turpināsim darboties par un ap ūdeni un jau nedaudz ieskatīsimies jaunajā tematā „Kukaiņi”. Būsim priecīgi par atbalstu tematā “Kukaiņi” ar izzinošām enciklopēdijām, attēliem, grāmatām, uzlīmēm.  Paldies vecākiem par jau atnesto biroja papīru!

Atgādinu, ka par ikdienas gaitām var sekot līdzi e-klases dienasgrāmatā! 

Lai veiksmīgas brīvdienas! 
Skolotājas Zanda un Līga